DROPPED

  • Mitsu-Aji Blood
  • Shinrei Tantei Yakumo (novel)